Subvencions

Convocatòria

Aquí pots trobar la relació actualitzada de la convocatòria de subvencions i/o ajuts públics i les condicions per ser-ne beneficiari.

Subvencions atorgades

Coneix aquí quantes i quines subvencions ha atorgat l'ajuntament de Cardona. També podràs saber a qui i a què s'han destinat.

Subvencions directes i nominatives

Les sol·licituds es poden presentar fins el 17 d'abril. Les entitats/associacions hauran d'entrar les sol·licituds per la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Cardona amb la següent documentació:

1) Sol·licitud de subvenció
2) Annex 1 - memòria de l'activitat
3) Annex 2 - pressupost de l'activitat
4) Annex 3 - declaració responsable
5) Annex 4 - Plantilla dades de l'entitat
6) Poder de representació

Documents adjunts

01 SOL·LICITUD DE SUBVENCIO CONVENIS 2023 | 02 ANNEX 1 CONVENI- MEMORIA DE L'ACTIVITAT 2023 | 03 ANNEX 2 CONVENI - PRESSUPOST DE L'ACTIVITAT 2023

04 ANNEX 3 CONVENI - DECLARACIO? RESPONSABLE 2023 | 05 ANNEX 4 - PLANTILLA DADES DE LA ENTITAT | 06 PODER DE REPRESENTACIO

Subvencions per concurrència competitiva

Les sol·licituds es poden presentar fins el 31 de març. Les entitats/associacions hauran d'entrar les sol·licituds per la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Cardona amb la següent documentació:

1) Sol·licitud de subvenció
2) Annex 1 - memòria de l'activitat
3) Annex 2 - pressupost de l'activitat
4) Annex 3 - declaració responsable
5) Annex 4 - Plantilla dades de l'entitat
6) Poder de representació

Documents adjunts

01 SOL·LICITUD DE SUBVENCIO 2023 | NOTA INFORMATIVA SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA 2023

ANNEX 1 ACCIO SOCIAL - MEMORIA DE L'ACTIVITAT 2023 | ANNEX 1 CULTURA - MEMORIA DE L'ACTIVITAT 2023

ANNEX 1 EDUCACIO - MEMORIA DE L'ACTIVITAT 2023 | ANNEX 1 ESPORTS - MEMORIA DE L'ACTIVITAT 2023

ANNEX 1 FESTES - MEMORIA DE L'ACTIVITAT 2023 | ANNEX 2 - PRESSUPOST DE L'ACTIVITAT 2023

ANNEX 3 - DECLARACIÓ RESPONSABLE 2023 | ANNEX 4 - PLANTILLA DADES DE LA ENTITAT 2023

Subvenció d'enllumenat públic

Anunci

En els darrers mesos s’ha procedit a la substitució de l’enllumenat públic de Cardona per instal·lar noves llumeneres LED en diferents zones del terme municipal, amb especial incidència en el nucli antic de Cardona i el nucli antic de La Coromina, així com s’ha procedit al sanejament dels quadres elèctrics existents i la legalització dels mateixos. Per a dur a terme aquestes actuacions, s’ha comptat amb el finançament de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i d’una subvenció concedida en el marc del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), subvenció gestionada per l’IDAE (Institut per la Diversificació i Estalvi de l’Energia) del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Les actuacions subvencionades han suposat una inversió executada en la xarxa d’enllumenat públic de 434.887,58 euros, dels quals 164.299,25 euros provenen de fons europeus del programa FEDER. Havent-se acomplert satisfactòriament aquestes actuacions, el municipi de Cardona és ara un municipi molt més sostenible, ja que amb les mesures adoptades s’aconsegueix un estalvi energètic del 63,77% passant d’un consum anual de 542.884 kWh a consumir 196.667 kWh, portant inclosa també una reducció en l’emissió de CO2 del 63,77%, passant d’emetre 135,72 tones de CO2 a tant sols 49,16 tones.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-02-2024 10:30