Catàleg de serveis


Què és un catàleg de serveis?

El catàleg de serveis és el document que recull informació sobre les diferents prestacions que ofereix l'Ajuntament als seus veïns i veïnes. Recull els compromisos que presta per garantir el bon nivell del servei i la qualitat d'aquest. Així mateix, per poder obtenir informació i/o fer suggeriments. És per tan, un instrument molt important perquè tota persona conegui els serveis que ha de rebre i pugui participar de la seva millora.

Compromisos amb la ciutadania

Un element destacat del Catàleg de Serveis és el compromís que es genera per part de l’Ajuntament vers els diferents serveis que gestiona:

1) Establir els canals de participació suficients per millorar els serveis que es presten i també un apartat específic de participació ciutadana on al llarg de cada exercici es poden obrir diferents processos de participació.

2) Establir un període de resposta al ciutadà inferior a 15 dies en la cessió d’espais municipals.

3) Establir un període de resposta i arranjament inferior  en el menor termini possible.

4) Donar resposta a les consultes, queixes, informacions o suggeriments en el menor termini possible.

5) Establir un període de resposta en les llicències urbanístiques de màxim 3 mesos.

6) Mantenir una mitjana de temps d’espera en qualsevol equipament municipal amb atenció personal inferior a 20 minuts. Actualment caldrà demanar cita prèvia.

  Selecciona la categoria que vulguis consultar

Atenció ciutadana

Benestar

Consum

Comerç

Cultura

Educació

Empresa

Esports

Habitatge

Igualtat de gènere

Joventut

Manteniment i millora de l'entorn

Medi ambient urbà i mobilitat

Ocupació

Participació ciutadana

Salut pública

Seguretat ciutadana i prevenció

Transport públic

Turisme

Altres

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 12:59