Consistori

El Ple Municipal de Cardona està format per tots els regidors i regidores escollits en les Eleccions Municipals i presidit per l'Alcalde-President.

Està constituït per 11 membres, tal com s’estableix legalment pel nombre d’habitants de la nostra ciutat.

Les atribucions del Ple les estableix la Llei 7/1985, del 2 d’abril, que regula les Bases de Règim Local.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-11-2020 21:32