Organigrama tècnic


L’Ajuntament de Cardona, en el marc de les seves competències d’autoorganització, estructura els seus recursos d’acord amb la distribució funcional i competencial dels llocs de treball que la integren, i en aquest sentit ha confeccionat l’organigrama tècnic, el qual defineix l’organització de l’Administració Municipal, les àrees, serveis, seccions i unitats en què s’estructuren, els llocs de treball que les integren, les places que correspon cada lloc de treball, així com les relacions horitzontals i verticals entre els mateixos.

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-08-2019 11:27