Codi de conducta càrrecs electes

Aquest codi té dos objectius fonamentals:

  • Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven.
  • Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-03-2022 12:32