Infoparticipa

Existeixen diferents indicadors per avaluar la transparència d'una administració pública. Un dels més reconeguts és l'estudi  Infoparticipa  elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). En aquest informe, de manera anual, s'avaluen les dades de qualitat i la transparència de la comunicació pública local a través del Mapa Infoparticipa. 

El grau de compliment és mesura amb un percentatge segons el nombre d'indicadors complerts respecte el total d'indicadors avaluats. S'avalua tan la web municipal com el portal de transparència. 

La transparència és l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

L'ajuntament de Cardona treballa dia a dia per aconseguir-ho

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-01-2021 13:39