Consell Municipal dels Infants

Òrgan vigent

El Consell dels Infants és un òrgan de participació, consulta i assessorament del Govern municipal sobre qüestions d'interès general per al poble, i en especial aquelles que afecten de manera més directe als infants.

El Consell dels Infants es reunirà, com a mínim, 2 cops durant el curs escolar en sessió ordinària i en sessió extraordinària sempre que es consideri oportú o a petició 2 /3 dels seus membres.

El Consell dels Infants està format per 12 representants de les classes de 5è i 6è dels 3 centres de primària (2 per cada classe) classe). Es demanarà paritat de gènere, una nena i un nen per a cada aula.

Però la tasca del Consell d’Infants és implicar en les seves reflexions a tots els alumnes de 5è i 6è de tots els centres educatius en les seves reflexions, per això s’organitzarà el Consell de manera que els representants puguin treballar els
continguts de les deliberacions amb els seus companys i companyes de classe.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-03-2024 12:34