Pressupostos

Pressupost municipal

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada per l'ajuntament, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.

Representació gràfica del pressupost

Pressupost 2024Pressupost 2023 | Pressupost 2022 | Pressupost 2021 | Pressupost 2020 | Pressupost 2019 | Pressupost 2018 | Pressupost 2017
 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-04-2024 12:03