Servei d'Ajuda a Domicili

Servei que s'encarrega d'aglutinar les accions que es realitzen bàsicament a la llar de persones que requereixen atencions personals, ajuda pel manteniment de la llar en condicions acceptables d'us i gaudi així com a les persones amb manca d'autonomia personal.

Línies de servei:

  • Atenció personal en el manteniment de la salut
  • Millora de la relació amb l'entorn
  • Suport social i familiar
  • Ajuda a la llar (bugaderia, neteja i manteniment)

Persones destinatàries

Ciutadania en general

Equip tècnic

Lluïsa Casas Mascaró, treballadora familiar

Montserrat Pejoan Sucarrats, treballadora familiar

Victòria Mínguez de la Fuente, auxiliar de la llar

Sacramento de Toro Castillo, auxiliar de la llar

Punts de prestació

Serveis Socials
Centre Cívic de Cardona
Plaça de la Fira, s/n
08261 - Cardona

Cost per a l'usuari

Taxa per la prestació del servei d'assistència domiciliària establerta a l'Ordenança fiscal número 7, amb el barem a aplicar en funció dels ingressos mensuals de la unitat familiar

Unitat responsable

Regidoria de Benestar Social

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-07-2019 19:08