Polígon

El 2020, davant la necessitat de generar nova activitat econòmica per al municipi, l’Ajuntament de Cardona i l’Incasòl van signar un conveni per al desenvolupament urbanístic del sector de La Cort II al municipi de Cardona. En aquest conveni, l’Ajuntament de Cardona s’obligava a tramitar els instruments de planejament necessaris per a la modificació del sector i el seu desenvolupament urbanístic.

Amb aquest acord, les dues administracions promouran la urbanització i la dotació dels serveis necessaris als terrenys de l’àmbit d’actuació per permetre el desenvolupament, en dues fases, del nou sector d’activitats econòmiques La Cort II de Cardona.

Descripció del sector de La Cort II

El sector de La Cort II se situa a llevant de la carretera C55, dins del terme municipal de Cardona. Situat aproximadament entre el Cardener i la C55, en front de l’anella d’enllaç entre el sector de la Cort I i la carretera. Cal destacar que el sector urbanitzable se situa en una posició central i d’alta accessibilitat.

Aquest nou sector té una superfície bruta de 216.375 m2 i es preveu promoure’l en dues fases d’actuació, la primera de les quals tindrà 50.802 m2 de superfície, i la segona 99.382 m2. La finalitat principal de la primera fase d’aquest sector és donar resposta a la demanda existent de sòl industrial per part d’empreses que han demanat d’instal·lar-se en parcel·les industrials de Cardona, així com impulsar l’atracció de noves activitats econòmiques a la zona.

Equip tècnic

Roser Valverde, tècnica d’empresa de l’Agència de Desenvolupament Local de Cardona i Solsona

 

 

Punts de prestació

Ajuntament de Cardona
Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
Plaça de la Fira, núm. 1
08261 -Cardona

Unitat responsable

Regidoria de Desenvolupament Local (Ajuntament de Cardona)

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-04-2023 14:35