Informació i promoció turística

Servei que s'encarrega d'oferir informació, atenció i promoció turística del poble o ciutat

Línies de servei:

  • Accions de promoció turística
  • Punt d'informació turística
  • Establiment d'itineraris turístics
  • Establiment de guies turístics

Persones destinatàries

Ciutadania i visitants en general

Equip tècnic

Aquest servei es presta per part de la Fundació Cardona Històrica, fundació público-privada creada per l'Ajuntament de Cardona per potenciar el desenvolupament turístic de Cardona

Punts de prestació

Cost per a l'usuari


Gratuït

Unitat responsable

Regidoria de Desenvolupament Local

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-07-2019 19:25