Ensenyament d'adults

Servei que s'encarrega de donar resposta educativa a tota la ciutadania, amb especial èmfasi en la formació compensadora de deficits educatius, tant pel que fa a perfeccionar les habilitats personals com en la millora dels coneixements i capacitats professionals, la comprensió de l'entorn i la dinàmica participativa en la societat.

Línies de servei:

  • Ensenyament de llengües
  • Ensenyament d'informàtica
  • Ensenyament instrumental (lectura, escriptura, càlcul elemental)
  • Preparació proves d'accés
  • Educació secundària per a persones adultes

Persones destinatàries

Ciutadania en general

Equip tècnic

Patrocini Sala Semís, responsable de l'Escola d'Adults de Cardona

Punts de prestació

Escola d'Adults de Cardona
Carrer de les Rodes, núm 14 baixos

Cost per a l'usuari

Veure la taxa establerta per a la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments públics de l'Ordenança fiscal número 7 (taxa per serveis generals)

Unitat responsable

Regidoria d'Educació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-07-2019 19:05