Clavegueram

Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural.

Línies de servei:

  • Instal·lació
  • tractament de les aigües residuals
  • Manteniment

Persones destinatàries

Ciutadania, en general

Equip tècnic

Serveis tècnics municipals:

Jordi Llatjós Sanuy

Daniel Guzman Torra

Servei obligatori

Punts de prestació

Ajuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - CardonaTel. 93 869 10 00Fax. 93 869 29 01cardona@cardona.catLloc web:www.cardona.catHorari
Des de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda

Cost per a l'usuari


Segons l'establert a l'ordenança fiscal número 30 on s'estableixen les taxes pel servei de clavegueram

Unitat responsable

Regidoria d'Urbanisme i Obres públiques

Unitats implicades

Regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques i Regidoria de Via Pública i Serveis

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-07-2019 19:30