Acollida de persones nouvingudes

Servei que s'encarrega de gestionar l'acollida bàsica de persones nouvingudes, informa, orienta, assessora i forma a aquestes persones sobre els serveis, recursos i entitats de la ciutat, així com dels seus drets i deures, costums, tradicions del pais i de la ciutat.

Línies de servei:

  • Gestió de l'empadronament
  • Sessions de formació a persones i families
  • Derivació a serveis/entitats especialitzades
  • Gestió d'informes d'estrangeria i arrelament

Persones destinatàries

Persones nouvingudes

Equip tècnic

Roser Asensio Vilella, administrativa

Montserrat Junyent Dalmases, assistent social

Montserrat Angrill Molina, assistent social

Montserrat Ribalta Costa, educadora social

Punts de prestació

Serveis Socials
Centre Cívic de Cardona
Plaça de la Fira, s/n
08261 - Cardona

Cost per a l'usuari

Gratuït

Unitat responsable

Regidoria de Benestar Social

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-07-2019 21:08