Sol·licitud de devolució de fiances per llicències d'obres majors o menors

Sol·licitar a l'administració el retorn de les garanties dipositades en concepte de gestió de runes, urbanització simultània a l'edificació o obres en la via pública.

Qui ho pot demanar?

 • La persona física o jurídica que va presentar la garantia

Quin cost té?

 • Cap

En quines dates es pot fer?

 • Sempre

Quant de temps triga la resposta?

 • La resposta i la devolució és immediata si tota la documentació és correcta.

On es pot trobar més informació:

 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Normativa del planejament general.
 • Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Documentació a aportar:

 • Full de la fiança de runes.
 • Rebut de l’abocador on s’han portat les runes.

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 15:12