Canvi titularitat cadastre

Qui ho pot demanar?

  • El comprador o venedor d'un immoble a Cardona.

Quin cost té?

  • Cap.

En quines dates es pot fer?

  • Dins el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà a la data de l'escriptura pública, o en el seu cas, document en què es formalitzi aquesta variació.

Quina documentació es lliura?

  • Comprovant del canvi de nom sol·licitat.

Descàrrega dels impresos per Internet

IMPORTANT: Podeu emplenar la declaració cadastral corresponent seleccionant l'imprès. No oblideu imprimir dues còpies, una seleccionant la part inferior dreta del document "EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN" i l'altre seleccionant "EJEMPLAR PARA EL CONTRIBUYENTE".

Documentació a aportar:

  • Fotocòpia del NIF del nou/s titulars
  • Fotocòpia de les escriptures
  • Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 13:12