El consell municipal dels infants es reuneix per treballar l'accessibilitat a Cardona

Última revisió 16-05-2022 19:53
16/05/2022

Representants de l'alumnat de 5è i 6è de les escoles Patrocini, Vedruna i Joan de Palà treballen com millorar l'accessibilitat de la vila

El consell municipal dels infants s'ha reunit, aquesta tarda, al saló de sessions de l'Ajuntament de Cardona. Els representants de l'alumnat de 5è i 6è de primària dels centres educatius Joan de Palà, Patrocini i Vedruna Cardona s'han trobat avui per celebrar una sessió de presentació i treball sobre l'accessibilitat a la vila, que aniran treballant durant les properes setmanes i se'n debatran les conclusions abans d'acabar el curs.

El Consell dels Infants és un òrgan de participació, consulta i assessorament del Govern municipal sobre qüestions d'interès general per al poble, i en especial aquelles que afecten de manera més directe als infants. El Consell dels Infants es reunirà, com a mínim, 2 cops durant el curs escolar en sessió ordinària i en sessió extraordinària sempre que es consideri oportú o a petició 2 /3 dels seus membres. 

L'òrgan està format per 12 representants de les classes de 5è i 6è dels 3 centres de primària (2 per cada classe) classe).