Obert el termini per presentar sol·licituds de reducció de la quota per les activitats d'estiu de l'Ajuntament

Última revisió 17-05-2023 12:04
17/05/2023

Per poder accedir a la reducció de la quota, cal estar empadronat al municipi de Cardona. Hi ha temps fins el 9 de juny

L'Ajuntament de Cardona té obert, fins el 9 de juny, el termini per presentar sol·licituds per a la reducció de la quota de les activitats esportives organitzades per l'Ajuntament: l'accés a la piscina municipal, l'Esplaia't i el Casal Multiesportiu.

Podran ser beneficiaris/àries d'aquesta reducció les unitats familiars que compleixin els següents requisits i amb uns ingressos nets de la unitat de convivència, mensuals, màxims:

Un membre: 569,12 EUR
Dos membres: 739,85 EUR
Tres membres: 910,59 EUR
Quatre membres: 1.081,33 EUR
Cinc membres: 1.252,06 EUR
Sis membres: 1.422,80 EUR

Per calcular la renda disponible es descomptaran al total d'ingressos de la unitat familiar les despeses d'accés a l'habitatge habitual dels darrers 6 mesos. Per a aquest concepte s'estableix un límit màxim de despesa mensual deduïble equivalent a 350,00 euros mensuals.

Les persones amb grau de discapacitat superior al 33 % es tindrà en compte que la Renda disponible màxima mensual no superi el valor de l'IRSC multiplicat per 1,5 vegades. I, en el cas d'un grau de discapacitat superior al 66%, es tindrà en compte que la Renda disponible mensual no superi el doble de l'IRSC.

Per poder accedir a la reducció de la quota, cal estar empadronat al municipi de Cardona. Podeu consultar les bases adjuntes a la notícia.

Per a més informació, truqueu a Serveis Socials (93 869 21 47) o via mail (serveissocials@cardona.cat).

Documents adjunts