Escola d'Adults

L’Escola d’Adults de l’Ajuntament de Cardona va néixer l’any 1985, amb els nivells d’Alfabetització i Neolectors, Certificat escolar i Graduat escolar. Des d’aquell moment, cada curs hi ha hagut una mitjana de setanta- tres alumnes, i s’ha anat ampliant i actualitzant l’oferta formativa en funció de la demanda.

Així, actualment, hi ha els següents grups i nivells:

• Grup A:
Formació instrumental, segon i tercer nivell: consolidació dels mecanismes de lectura i escriptura i de càlcul, i adquisició dels elements essencials dels coneixements que expliquen l’entorn.
Cultura general: repàs i ampliació de coneixements de diverses àrees (matemàtiques, ciències socials, ciències naturals, llengua catalana i llengua castellana).
Classes: un dia al matí i un dia a la tarda.

• Grup B (dos dies al matí) i grup C (dos dies al vespre):
Alfabetització per a immigrants.
Castellà per a immigrants.

• Grup D:
Alfabetització per a immigrants.
Català inicial per a immigrants.
Classes: un dia al matí, a l’Escola Joan de Palà de la Coromina.

• Grup E:
Català inicial per a immigrants castellanoparlants.
Classes: dos dies a la tarda.

• Grup F:
Català bàsic.
Classes: dos dies a la tarda, al Casal de la Gent Gran.

• Grup G:
Català, nivell C.
Classes: dos dies a la tarda.

• Grup H:
Graduat en Educació Secundària (GES), modalitat “a distància”, matrícules i exàmens a l'Escola d'Adults de Solsona. Els/les alumnes només han de cursar les assignatures que els van quedar suspeses a l’ESO.
Classes: dos/tres dies al vespre o dos dies al matí (en funció de l’horari laboral setmanal de cada alumne/a).

Les classes de tots els grups tenen una durada de vuit- nou mesos (d’octubre a juny). Per poder-se matricular cal tenir divuit anys o complir-los dintre de l’any natural de la matrícula. En el cas del GES, poden inscriure’s els menors d’edat si tenen un contracte laboral, amb l’autorització dels pares i el compromís de l’empresa de facilitar-los l’assistència a les classes de tutoria.

Les matrícules per al GES i les proves són trimestrals. Per a la resta de grups, la matrícula es pot fer durant tot el curs, sempre que hi hagi places lliures.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a l’escola:

- Matí: dilluns, dimarts i dijous, de 9:30 a 11h.
- Tarda: dilluns i dimecres, de 16 a 20:45h. Dimarts i dijous, de 18 a 20h.

A les escoles d’adults, els/les alumnes no només hi van a aprendre, sinó que també es relacionen i s’ho passen bé.

Carrer Rodes, 14, baixos. 08261 - Cardona

93.868.40.92

Matí: dilluns, dimarts i dijous, de 9:30 a 11h. Tarda: dilluns i dimecres, de 16 a 20:45h. Dimarts i dijous, de 18 a 20h.

Imatges

Mapa

Última revisió 2020-11-20 17:39:59