"Pregunta al Ple": s'obre la participació de la ciutadania als plens municipals

Última revisió 22-02-2023 17:25
22/02/2023

Ja es podrà participar a partir del proper ple ordinari, previst per dijous 2 de març

L’Ajuntament de Cardona, compromès amb la participació i la transparència com a eixos de la seva activitat i gestió, habilita la possibilitat de la ciutadania a participar als plens municipals ordinaris i reforçar, així, la presència de la veu de la ciutadania en les decisions polítiques del consistori.

El Ple Municipal és un dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Cardona. La composició del Ple, integrat per 11 regidors, és fruit de la voluntat popular expressada cada quatre anys a les urnes. Les seves funcions estan recollides a la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Les sessions ordinàries del Ple són públiques i tenen lloc a la sala de Plens de l'Ajuntament de Cardona, habitualment el primer dijous, cada dos mesos, a les 20:00 hores.  El proper Ple ordinari està previst pel proper dijous 2 de març.

Per participar cal presentar el prec o pregunta com a mínim 3 dies naturals abans del Ple Municipal que es vulgui intervenir. En aquest cas, el Ple més proper és el del 2 de març a les 20 hores.

El tràmit es pot fer, preferiblement, via la seu electrònica a l’enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/cardona/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/15508314?p_auth=02d32Kau  o presencialment a les oficines d’atenció al públic de l’ajuntament (de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores)

Funcionament de les intervencions

El contingut de les intervencions haurà de ser sobre matèries d’àmbit local. La persona o representant caldrà que es personi al Ple a fi de realitzar la pregunta. S’articularà un torn específic per a aquestes intervencions que tindrà una durada màxima de 30 minuts per al conjunt de les intervencions. La durada màxima de les intervencions s’establirà en: 3 minuts per a la intervenció i 3 minuts per a la resposta

Enllaços