L'Ajuntament aplica l'IPC a la majoria de taxes i impostos municipals

Última revisió 07-11-2023 11:56
06/11/2023

Les ordenances, que fan un augment general del 3,4%, han quedat aprovades pel Ple Municipal del passat dilluns

El govern de Cardona manté l’aposta per les energies renovables mantenint les bonificacions de l’IBI per la instal·lació de plaques solars d’autoconsum, així com de rehabilitació d’obres al centre històric

El ple de l’Ajuntament de Cardona va aprovar, dilluns passat en sessió extraordinària, les noves ordenances fiscals per a l’exercici 2024, amb els sis vots a favor de l’equip de govern (ERC) i els cinc en contra de la oposició (4 PSC i 1 Junts).

En línies generals, s’aplica un augment del 3,4% en els principals impostos i taxes, un percentatge similar de la pujada de l’Índex de Preu del Consum (IPC), del 3,5%. Segons l’alcalde, Ferran Estruch, es tracta d’un “esforç de contenció i una proposta moderada i responsable d’acord amb el context econòmic i d’inflació que vivim globalment.” A més, remarca que els darrers anys hem viscut una situació que ha comportat un augment important de les despeses, especialment per l’augment dels  costos energètics, la pujada dels preus de tots els subministraments i també les millores de les retribucions dels treballadors públics.

Per la seva banda, la regidora d’Hisenda, Lluïsa Aliste, va remarcar, al ple de dilluns, que aquestes noves ordenances permetran “seguir prestant tots els serveis a la ciutadania.” En aquests sentit Aliste remarca que s’ha fet un esforç important de contenció així com de mantenir, malgrat algunes modificacions i l’establiment de topalls, les bonificacions existents. També va ressaltar el caràcter progressiu de la proposta.

Entrant al detall: el coeficient de l’impost sobre béns immobles (IBI) passa del 0,756 al 0,782 l’urbà i del 0,777 al 0,803 el rústic. En aquesta línia, s’ha creat uns tipus impositius diferenciats per aquells immobles d’ús comercial i industrial amb un valor cadastral molt alt. Aquesta mesura només afectarà a sis grans empreses.

Per altra banda, l’impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana passa del 21,46% al  22,19%. Pel que fa a la taxa per la prestació de gestió de residus municipals, l’augmenta és d’uns 4 euros per rebut  anual que correspon a l’aplicació de l’IPC

En referència a la taxa de prestació de serveis en cementiris augmentarà el rebut segons la categoria, sent la de conservació en nínxols amb ossera a 18€, conservació nínxols sense ossera a 15€ i columbaris a 12€. Un augment d’entre dos i tres euros.

Finalment, la taxa pel servei de clavegueram augmenta els rebuts segons categoria: habitatge nucli urbà, locals comercials i supermercats, 25€; habitatge unipersonal al nucli urbà, 12€ i hotels, hostals, restaurants i bars, 65€.

Es mantenen les bonificacions

El govern municipal manté totes les bonificacions dels grans impostos. Pel que fa a l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) es modifica la bonificació, passant del 70% al 50%, d’aquelles obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials i de foment de l’ocupació destinades a noves construccions industrials i comercial, o la seva ampliació, amb un topall de bonificació de 12.000 euros.

Un 50% la bonificació per construccions, instal·lacions o obres que incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar amb topall màxim de 5.000 euros.

S’afegeix una nova bonificació del 25% en les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés o habitabilitat de les persones amb discapacitat.

Pel que fa a l’impost sobre béns immobles (IBI), les bonificacions d’instal·lació de sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol s’han diferenciat en dos casos: per una banda, en instal·lacions solars tèrmiques (bonificació del 50% i topall de 300€/any per immoble) i, per l’altra, en instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum. En aquest cas, si són habitatges unifamiliars, la bonificació és del 50% amb un topall de 300€/any, i, en el cas d’habitatges plurifamiliars, la bonificació és del 5% amb un topall de 50€/any per immoble.

Les ordenances mantenen la possibilitat d’establir un recàrrec a l’IBI habitatges d’ús residencial que es troben desocupats permanentment i es posa en marxa una línia de subvenció per tal de bonificar un 25% l’IBI dels habitatges que es posin el primer any a la Borsa de Lloguer Municipal.

Valoració de la oposició

El portaveu de Junts, Josep Francesc Bonfil, va qualificar les ordenances com a “poc raonables, responsables i justes”, atribuint a què “cal posar en context la situació actual i veure que no és una bona notícia pels contribuents aquest esforç fiscal”. Bonfil va posar èmfasi que “els costos municipals no han de pagar-se de la butxaca del contribuent.”

El regidor de Junts també va demanar i insistir per apujar el nombre de bonificacions, com ara la de l’IBI per a joves que tenen un habitatge o vetllar pels recàrrecs de l’IBI a aquells habitatges desocupats. Bonfil va sentenciar: “Abans d’incrementar l’esforç fiscal hem d’examinar les despeses del consistori previ a la pujada d'impostos.”

El portaveu del PSC, Ferran Verdejo, en el seu torn de paraula, va remarcar que “fer una pujada general del 3,4% a les ordenances sense ni esperar un any natural a saber el retorn, per exemple, del servei de recollida de residus, és agosarat.”

Verdejo va remarcar que “veiem una progressivitat insuficient i un augment general poc lògic.”