El govern municipal assoleix gairebé el 85% dels objectius marcats en el pla de mandat 2019-2023

Última revisió 21-03-2023 16:46
21/03/2023

El 29 de març l’equip de govern del consistori oferirà una audiència pública per detallar el grau de compliment de l’acció de mandat en totes les àrees municipals

En plena recta final de la legislatura 2019-2023, l’equip de govern de l’Ajuntament de Cardona ha assolit la xifra de 84,4% de compliment del Pla d’Actuació de Mandat fixat per aquest mandat, d’acord amb els compromisos públics a l’inici del mandat.

El Pla d'Actuació de Mandat (PAM) és l'instrument de planificació que marca el full de ruta a seguir per l'ajuntament durant el mandat vigent (2019-2023). El PAM permet racionalitzar les prioritats municipals i connectar-les amb els diferents espais de gestió de l'organització (pressupost, serveis i recursos humans).

Podeu fer un seguiment de les actuacions realitzades al Pla d’Actuació de Mandat a la pàgina següent: https://plans-cardona.diba.cat/planes/pla-de-mandat/2020/

Assemblea informativa: 29 de març a les 20 h

El proper dimecres 29 de març, el govern del consistori ha previst la celebració d’una assemblea informativa a tota la ciutadania per explicar els principals projectes que s’han desenvolupat els darrers anys per les diverses àrees del consistori i el grau de compliment de cadascun dels objectius fixats.

Serà a les vuit del vespre al Centre Cívic de Cardona.

Cardona, vila activa

D’acord amb això, les polítiques públiques municipals que es preveu desenvolupar en els propers anys, i recollides en els diferents objectius estratègics del PAM, s’adrecen a fer possible aquesta reactivació i millora de qualitat de vida de la població de Cardona, que guien tota l’actuació del govern municipal.

El PAM permet orientar l’acció del govern municipal, buscant sempre la màxima implicació i participació de la ciutadania i d’un teixit associatiu que sempre ha demostrat la seva fortalesa.