Cardona aprova un pressupost que posa al centre a les persones, l'habitatge, el desenvolupament local i la sostenibilitat

Última revisió 05-01-2021 10:25
05/01/2021

El pressupost aprovat, que ascendeix a 5,8 milions d’euros, posen un accent especial a pal·liar les conseqüències de la crisi social i econòmica fent un impuls en les polítiques socials i d’habitatge, entre d’altres

El ple de l’Ajuntament de Cardona va aprovar el passat dimarts, en sessió extraordinària, el pressupost municipal per a l’exercici 2021, que ascendeix a 5.747.302,75 euros, xifra que representa un increment de gairebé el 4% respecte els números de l’any passat. En paraules de la regidora d’Hisenda, Anna Maria Sala, els pressupostos “compleixen els objectius del pla de mandat, basat en les persones, la promoció econòmica local, l’habitatge o la clara aposta, sense precedents, per la sostenibilitat del municipi.” En aquest sentit, Sala ha remarcat que es tracten d’uns pressupostos expansius, dins les possibilitat del municipi, on “cal aprofitar els recursos que es tenen a l’abast per seguir mantenint els serveis.”

En matèria d’habitatge, l’equip de govern aposta amb fermesa per seguir donant impuls a l’Oficina Local d’Habitatge, que aquest any 2020 ha aconseguit posar al mercat del lloguer una quarantena de pisos. Cal destacar la creació del Pla de Foment d’habitatge públic amb una aportació inicial de 100.000 euros que permetrà donar continuïtat a la política d’habitatge de lloguer que permetrà la rehabilitació de tres habitatges més a les colònies Arquers i tres al centre històric (C/ Dr Merli).

En matèria social cal destacar l’augment d’un 25% del Pla local de servei a les persones, que aquest 2021 està previst que sigui de 25.000 euros. En aquest sentit, també es reforça el Servei d’Atenció Domiciliaria amb la incorporació d’una nova professional. També s’augmenta la quantitat econòmica del conveni amb Càritas, que passa dels 2.000 euros a 3.000 euros.

A nivell de promoció econòmica local, es reforçaran les partides de promoció econòmica prioritzant el Servei Connectem, per tal de potenciar l’ocupació, i el servei d’Atenció a les empreses, per tal de consolidar i impulsar l’activitat econòmica al municipi.

També està prevista una nova brigada que estarà subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per tercer any consecutiu i que preveu la contractació de set persones en situació d’atur. A banda, es reforcen totes les partides d’ajuts destinades a reactivar l’activitat econòmica, d’ajuda a les pimes, autònoms i al comerç. En aquest sentit, a part dels 15.000 en ajuts directes a l’emprenedoria i al comerç, s’amplien en 25.000 euros i es creen noves línies  d’ajut per a millorar el desenvolupament tecnològic i digital de les Pimes i autònoms per adaptar-se a l’era post-COVID.

Una altra prioritat del pla de mandat, i que queda reflectit en aquest pressupost, és el món rural. En aquest sentit, es continuarà apostant pel foment del producte local i de proximitat i els seus productors, i es destinaran 52.000 euros en la millora de camins rurals del municipi, dels quals bona part seran subvencionats per la Diputació de Barcelona.

Els pressupostos aprovats tenen com a clar objectiu l’aposta per la sostenibilitat i el medi ambient. En aquest sentit, s’inclou la implantació del nou model de recollida selectiva de residus així com la implantació del nou enllumenat públic de Cardona i la Coromina, gairebé en la seva totalitat.

L’Ajuntament de Cardona tancarà l’any 2020 amb un endeutament inferior al 40%, dada rellevant que situa el consistori en un bon estat econòmic.

Increment de les inversions

El pressupost del 2021 preveu que es destini més d’un milió d’euros (1.018.154,57 €) al capítol d’inversions, xifra que representa un increment del 15% respecte el 2020. Aquest augment es deu, sobretot, al projecte per renovar l’enllumenat públic de Cardona, amb una inversió de 390.000 euros que s’espera finançar en bona part amb la subvenció del PUOSC.

Altres inversions importants són l’adquisició dels terrenys per fer el nou Polígon Industrial La Cort II, que desenvoluparà l’Incasòl conjuntament amb l’Ajuntament de Cardona. També es fa una aposta important per la millora de la via pública amb projectes com la transformació i ampliació de la Plaça Angel Guimerà de la Coromina i l’adquisició d’un immoble per impulsa nou habitatge així com la millora de tot l’entorn de l’Escola Patrocini i els 100 pisos. Com a altres inversions a destacar hi ha la construcció d’una nova zona d’autocaravanes a La Coromina o la finalització de les obres del nou accés de l’Escola Patrocini.

Torn per l’oposició

Joan Jané, portaveu de Junts per Cardona, va anunciar l’abstenció de la seva formació. Va argumentar: “Són uns pressupostos que malgrat aspectes positius, trobem que tenen una línia continuista i algunes de les prioritats no les compartim”. En aquest sentit, Jané va remarcar que el seu grup havia presentat un conjunt de propostes que anaven més enllà del pressupost i que eren importants pel futur de Cardona. En aquest sentit va anunciar l’acord amb el govern per la creació de la Taula de l’Habitatge, que es posarà en marxa a finals de febrer.

Per la seva banda, Ferran Verdejo, portaveu del PSC, va anunciar el vot afirmatiu del seu grup, argumentant que en aquests moments de crisi econòmica i social cal actuar responsablement i arribar a acords. En aquest sentit explica que es  “van fer un seguit de propostes i aportacions en una direcció clara: la reactivació econòmica i social”. Verdejo va destacar les millores introduïdes pel seu grup com l’augment dels recursos pel Pla local de suport al lloguer, la millora de partides en l’àmbit de la promoció econòmica i social. També va destacar la  introducció de projectes importants com la redacció del projecte executiu per la remodelació de la plaça de la Fira. En aquest sentit va agrair la voluntat d’acord del govern.

Així, el pressupost municipal per al 2021 va quedar aprovat amb els 9 vots a favor de l’equip de govern d’ERC i el PSC i les dues abstencions del Junts per Cardona.