Exempció impost de vehicles per minusvalia

Cal omplir la sol·licitud i portar-la a l’Ajuntament, conjuntament amb la corresponent documentació:

  • Fotocòpia del permís de circulació i fitxa tècnica.
  • Fotocòpia DNI del titular del rebut.
  • Declaració jurada.
  • Acreditació del grau de minusvalia igual o superior al 33% mitjançant fotocòpia compulsada de qualsevol dels  documents següents:
    • Resolució o certificat expedit per l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO) o l’òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
    • Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la  condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
    • Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent  una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 13:14