Perfil del Contractant


 

En compliment al que estableix l'article 53 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, a fi de garantir la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual, l'Ajuntament de Cardona ha creat aquest espai per tal de facilitar la publicitat de la documentació dels expedients de contractació.

En aquesta secció podeu accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir qualsevol procediment obert, restringit o negociat convocat per aquest Ajuntament.


Títol Document Url
Bases reguladores llicència servei de bar a les piscines 2019Bases reguladores llicència servei de bar a les piscines 2019 Enllaç
Anunci informació pública llicència bar piscina Cardona 2019Anunci informació pública llicència bar piscina Cardona 2019 Enllaç

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-08-2019 13:56