Eleccions generals 2023

Eleccions

Les eleccions generals es celebren el diumenge 23 de juliol de 2023.

 

Vot per correu

Una vegada convocades les eleccions, i fins al dia 13 de juliol, data en què acaba el termini per sol·licitar el vot per correu, els electors poden adreçar-se a qualsevol oficina de Correus i sol·licitar l’imprès per votar per correu.

Degudament emplenat, es lliurarà personalment a qualsevol oficina de Correus, acreditant la seva identificació davant la persona d’aquesta oficina, que així ho requerirà per a la comprovació de la seva signatura, amb la presentació del seu DNI, passaport o carnet de conduir (ja que inclouen fotografia del titular i signatura; en cap cas fotocòpia), “és possible que la identitat del votant estranger sigui acreditada mitjançant la presentació d’un document oficial expedit per les autoritats espanyoles o de l’Estat d’origen que inclogui la signatura i la foto de l’elector, i que n’acrediti la identitat ” (Acord JEC 7/4/2011).

Els serveis de Correus envien la sol·licitud emplenada degudament a l’Oficina del Cens Electoral, que fa l’anotació corresponent en les llistes del cens. Per tant, la persona que sol·licita el vot per correu, una vegada n’ha estat admesa la sol·licitud, JA NO POT VOTAR PERSONALMENT.

A continuació l’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat al domicili indicat per la persona electora en l’imprès de sol·licitud un sobre amb la documentació següent:

  • Una papereta de cadascuna de les formacions polítiques que es presentin a cadascun dels processos convocats.

  • Un sobre o sobres de votació.

  • El certificat d’inscripció en el cens.

  • Un sobre en què consti l’adreça de la mesa on li correspondria votar.

  • Un full explicatiu.

Aquesta documentació també l’ha de recollir la persona que l’ha sol·licitat, prèvia acreditació de la seva identitat. Si no és al seu domicili, ha d’anar personalment a recollir-la a l’oficina de Correus corresponent.

Correus lliurarà a les meses electorals la correspondència que es pugui rebre fins a les 20 hores del dia de la votació. Els sobres rebuts després de les 20 hores es remetran a la Junta Electoral de Zona i es destruiran.

 

Trobareu tota la informació: https://elecciones.generales23j.es/ca/informacion-general/como-votar/voto-por-correo-desde-espana/

On puc votar?

Vot presencial

CASAL DE LA GENT GRAN DE LA COROMINA (C/ de l'Església, 35)

PAVELLÓ POLIESPORTIU (Ctra. del Miracle s/n)

Vot per correu

Es pot fer la sol·licitud del vot per correu, fins el 13 de juliol, presencialment a:

Oficina de Correus de Cardona

Plaça del Portalet, 1

Horari: de dimarts a divendres de 8:30 a 14:30 h
Telèfon: 938 69 18 76

Excusa meses electorals

Les persones que han estat designades per integrar les meses electorals poden presentar l’excusa mitjançant un formulari  per internet i que  està disponible a la URL que figura a continuació:

https://www.mesaselectorales.es/web-excusas-form/#/login

 

Dubtes generals

Amb l’objectiu de millorar la difusió de la informació que es tramet des de la delegació del Govern als Ajuntaments, s’ha posat en funcionament un espai on es podran consultar, en qualsevol moment, les diferents Circulars que hagin estat trameses per correu electrònic i on es trobaran els vincles necessaris per tal d’obtenir altra informació electoral que pugui resultar d’interès, així com un apartat de respostes a les preguntes i dubtes més freqüents

https://espacioscolaborativos.seap.minhap.es/group/elecciones_difusion/inicio/barcelona

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-06-2023 10:50