Josep Malagarriga Auguets

08261 - Cardona

Retribucions 2019-2023: 7.743,33 € bruts anuals i el 30% de dedicació (amb compatibilitat en el 70% restant de dedicació a la seva activitat professional). Les retribucions es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Declaració de béns i activitats

Josep Malagarriga Auguets, nascut el 1981, és tècnic superior en gestió i organització d'empreses agropecuàries. Actualment, treballa a l'explotació agrícola i ramadera familiar.

Ha estat vinculat, al llarg dels anys, a moltes associacions locals, essent membre actiu en l'actualitat de la Penya Pagesos, de les Caramelles de Pagès i de l'Àliga de Cardona.

En l'àmbit polític, es presenta per primera vegada a unes eleccions municipals el 2019 com a independent, ocupant el número 7 de la llista d'ERC. En el mandat 2019-2023 exerceix com a regidor de Món Rural, Protecció Civil i Via Pública i Manteniment.

Josep Malagarriga Auguets
Última revisió 17-11-2020 22:48