L'Ajuntament de Cardona recorda a tots els usuaris que l'agenda d'activitats online de la web municipal no serveix per demanar l'autorització per a realitzar cap activitat. La sol.licitud d'autorització s'ha de fer seguint el procediment habitual d'entrada d'instància al registre de l'Ajuntament.

L'ús d'aquest formulari no pressuposa el consentiment de l'Ajuntament de Cardona a realitzar l'activitat esmentada.

Aquest servei està destinat únicament a difondre les activitats de pública concurrència que organitzen les entitats i associacions de la vila i de l'Ajuntament.

La publicació de les activitats es realitzarà un cop aquestes hagin estat autoritzades per l'òrgan municipal competent.