Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2019-03-07
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 7 de Març de 2019

Ordre del dia

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 7 de març de 2019 a les 21:00 hores
Lloc: Saló de Sessions de l'Ajuntament de Cardona
No admet participació a distància


ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A)PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 17 DE GENER DE 2019 (PLE NÚM. 1/2019).

2. EXPEDIENT 2081/2018. DICTAMEN RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DEL PLE DEL DIA 17 DE GENER DE 2019 PER DETECTAR ERROR EN EL MODUL DE REPARTIMENT I APROVAR NOVAMENT L'IMPOSICIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE LES OBRES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE PORTADA D'AIGUES RESIDUALS DE L'ACTUACIÓ LA CORT DE CARDONA. LOT1 I DEL PROJECTE DE REPARACIÓ DE LES VORERES EFECTADES DEL PI LA CORT.

3.EXPEDIENT 453/2019. DICTAMEN RELATIU A L’AMORTITZACIÓ DE DUES PLACES DE LA POLICIA LOCAL DE CARDONA.

4.EXPEDIENT 463/2019. DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CARDONA PER A L’EXERCICI 2019.

B)ACTIVITAT DE CONTROL

5.DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DEL NÚM. 0005 AL NÚM. 0055 DE 2019.

C)ASSUMPTES SOBREVINGUTS


D)PRECS I PREGUNTES


Ple del 2019-03-07 (PDF. 504 KB)


© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat