Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2018-07-05
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 5 de Juliol de 2018

Ordre del dia

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora 5 de juliol de 2018 a les 20:00 hores
Lloc Saló de Sessions de l'Ajuntament de Cardona

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA

1. PRESSA DE POSSESSIÓ DEL SR. JOAN JANÉ SARDANS, COM A REGIDOR D'AQUEST AJUNTAMENT PER LA FORMACIÓ DEL PDECAT.

2. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 3 DE MAIG DE 2018 I PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 29 DE MAIG DE 2018.

3. EXPEDIENT 1175/2018. PROPOSTA RELATIVA A LA DESIGNACIÓ DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES DE L’AJUNTAMENT DE CARDONA.

4. EXPEDIENT 1174/2018. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL PLA D’ACCIÓ DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE SOLSONA I CARDONA FINS A L’APROVACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ 2019-2028.

5. EXPEDIENT 1151/2018. PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE CARDONA PRESENTAT PER L'EMPRESA MASMOVIL BROADBAND, SAU.

6. EXPEDIENT 1164/2018. PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L'EMPRENEDORIA I LA IMPLANTACIÓ DE NOVES ACTIVITATS ECONÒMIQUES AL NUCLI ANTIC DE CARDONA I LA COROMINA VINCULADA A LA CREACIÓ D'UNA NOVA EMPRESA I A LA MILLORA D'INNOVACIÓ I DE COMPETITIVITAT DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

6. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DEL NÚM. 0093 AL NÚM. 0153 I DEL NÚM. 0155 AL NÚM. 0157 DE 2018.

7. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 154/2018 D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017. 8. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ "SEGUIMIENTO 2017 PLAN DE REDUCCIÓN DE DEUDA".

C) ASSUMPTES SOBREVINGUTS

D) PRECS I PREGUNTES


Ple del 2018-07-05 (PDF. 440 KB)


© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat