Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Perfil del Contractant
Anar a l'inici de la pàgina

Perfil del Contractant

En compliment al que estableix l'article 53 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, a fi de garantir la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual, l'Ajuntament de Cardona ha creat aquest espai per tal de facilitar la publicitat de la documentació dels expedients de contractació.

En aquesta secció podeu accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir qualsevol procediment obert, restringit o negociat convocat per aquest Ajuntament.


Tornar a: L'Ajuntament

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat