Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Presentació de l'alcalde
  4. Discursos
  5. Alcalde Josep Maria Sala i Esteban. Ple d'investid...
Anar a l'inici de la pàgina

Alcalde Josep Maria Sala i Esteban. Ple d'investidura i constitució de l'Ajuntament del 16 de juny de 2007

Data
Dissabte, 16 de Juny de 2007
Lloc
Saló de Sessions de l'Ajuntament de Cardona

Excma. Corporació Municipal
Autoritats
Ciutadans de Cardona
Senyores i senyors,

Acabem de constituir el nou consistori municipal escollit en les eleccions locals del 27 de maig passat. Segui les meves primeres paraules de felicitació sincera i cordial als nous regidors i regidores.

Voldria destacar, en primer lloc, la importància d’aquest acte, no tant pel que pugui comportar els que som aquí en qualitat de membres del nou Ajuntament, sinó pel seu simbolisme, pel que aquest acte representa: l’exercici del dret de cada persona a escollit els seus representants. El nostre país ha hagut de lluitar molt per assolir el dret a la democràcia. Amb totes les imperfeccions que vulgueu, som molt afortunats. Avui en dia, encara la majoria de pobles del món no té reconegut aquest dret elemental, que és garantia dels drets fonamentals de la persona.

Per tant, aquest acte de constitució del nou Ajuntament ve revestit d’un significat que exigeix una reflexió i un compromís de tots nosaltres. La reflexió: en un moment en què tothom parla del distanciament de la gent envers els polítics; en un moment en què l’índex de participació en les eleccions és, en general, preocupantment baix, hem de fer tot el possible per no fallar a la nostra gent. A tots nosaltres, a tots 13 regidors, se’ns ha donat el mandat popular de fer de Cardona una població amb més qualitat de vida, una població més agradable i solidària, una vila amb futur sòlid. Per això, hem de fer possible el diàleg i el consens. Ja des d’ara, ofereixo, als regidors que no seran al Govern, diàleg i consens com a norma de conducta, sobretot pensant en els grans temes que Cardona ha de decidir en l’immediat futur. I demano la mateixa disposició al diàleg i al consens que ofereixo.

I parlava de compromís. El nostre compromís envers els ciutadans ha de ser el de posar per sobre de qualsevol altre interès –ja sigui personal o partidista- l’interès general de Cardona. Aquest és el gran repte que se’ns demana avui i cada dia del mandat que ara inaugurem, i no podem fallar a la gent de Cardona. Podrem prendre decisions encertades o equivocades, però no podem faltar al nostre deure de servidors lleials de l’interès públic. A aquesta voluntat de servei, hi afegiria el desig que tots plegats siguem capaços de defensar els nostres punts de vista, des del respecte i la tolerància, ajudant d’aquesta manera a consolidar aquesta valors que són bàsics per a la bona convivència ciutadana.

En segon lloc, voldria dir que assumeixo el càrrec d’alcalde de Cardona des de l’emoció i la responsabilitat. L’emoció de veure’m investit, per un III mandat de la representació de la vila de Cardona. I Cardona no és qualsevol població. Cardona és, òbviament, la gent d’ara, els cardonins i cardonines d’avui, però és també un pòsit d’història en primera línia del nostre país. Per tant, agraeixo sentidament a tota la gent que, amb el seu vot, varen dipositar la confiança en l’opció política que represento; que tinguin la seguretat que faré tot el possible per a no defraudar-los. I als ciutadans de Cardona que no ens varen votar, sàpiguen que el nou govern municipal farà tot el possible per merèixer, també, la seva confiança.
A tots ells, a tota la gent de Cardona, li reitero la meva profunda convicció, reiteradament expressada, que per sobre de tot, el governant ha de ser responsable i servicial. Per tant, tingueu la seguretat que continuaré exercint l’alcaldia sota els principis de responsabilitat -que vol dir prendre les decisions que convenen encara que no siguin populars-, generositat -que vol dir no estalviar esforços personals en la gestió del bé comú, encara que vagi en perjudici propi-, i bon fer, que vol dir posar tota capacitat i empenta a dirigir l’administració municipal des de l’honradesa, el rigor i l’eficàcia.

En tercer lloc, vull deixar expressa constància del meu compromís personal, i també dels regidors que m’acompanyaran en el govern municipal, de fer tot el possible i més per complir escrupolosament els nostres compromisos electorals. Fins ara hem complert, i no sense dificultats, tot el que havíem promès, fins hem pogut executar més obres i serveis- i així ens ho ha reconegut la gent. Superada la dura etapa de la crisi econòmica, hem d’emprendre el disseny de la nova Cardona, de la Cardona dels nous temps, des del diàleg amb els grups municipals i amb les entitats ciutadanes:

* Tenim per endavant el nou Pla d’ordenació urbanística municipal, que ha d’incorporar les previsions necessàries per fer una Cardona més atractiva per a la gent jove i més acollidora per a la gent gran, per crear riquesa sigui en forma de noves indústries i llocs de treball, sigui amb un comerç potent, un sector turístic de referència arreu o una pagesia que hem d’ajudar tant com puguem;
* Hem d’avançar tant com puguem en la rehabilitació i revitalització del nucli històric, i seguir potenciant la política de recuperació del patrimoni estretament lligada a la cultura, que vol dir assegurar el futur.
* Tenim engegats un seguit de projectes pensant en tots els segments de població i en tots el nuclis i barris: des de la Coromina als disseminats de pagès i pertoca acabar-los.
* Hem de pensar en les efemèrides futures del 2014, que en el cas de Cardona comença el 2011, que han de tenir com nord la projecció de la nostra vila i el reconeixement del seu paper històric per part de totes les institucions i del país. En aquest sentit, tenim l’Estudi Cardona 2014, i ara caldrà trobar subvencions i complicitats ciutadanes.
* Hem recorregut un llarg camí cap a la recuperació de la Muntanya de Sal, raó de ser de l’existència de Cardona; caldrà donar un nou salt qualitatiu envers el seu reconeixement i potencialitats, incloses les econòmiques.

Tots aquest projectes tenen un destí final: les persones que viuen a Cardona; també els cardonins de fora i que exerceixen afortunadament de cardonins. En aquest sentit, com m’heu sentit dir altres vegades, aquesta és la nostra gran riquesa. La gent, la gent que treballa per tirar endavant la vida en el nostre poble, la gent que confia en Cardona, la gent de les entitats que dóna generosament el seu temps i posa treball i esforç a dinamitzar el nostre poble. Reitero la nostra prioritat d’executar el Centre Cívic i el Casal de Joves per ajudar a canalitzar totes les energies al servei de la causa de fer avançar Cardona, i anuncio que intentarem donar a les entitats els suport que fins ara no havíem pogut donar-los-hi.
Cap govern, tampoc el nostre, no pot fer res sense el suport de la gent; per això demano la participació activa de la gent, dels cardonins de casa i de fora, en aquesta nova etapa que ara comença. En aquest sentit, continuarem la política de dinamització i participació del teixit associatiu iniciada, activant-la en aquells sectors o projecte que calgui.

Finalment, he de fer esment dels molts projectes que tenim en marxa junt amb altres municipis de dins i fora del país. A la vegada que refermem la nostra voluntat de bon veïnatge i de col•laboració amb els municipis propers, considero que és bo i fructífer per a Cardona cooperar amb pobles i ciutats amb els quals ens uneixen vincles o objectius d’interès comú. En aquest sentit, expresso el nostre sentiment d’amistat fraternal amb la Cardona germana de l’Uruguai que tantes mostres d’amistat ens fa arribar. Igualment, el meu record i el meu compromís de seguir treballant amb la ciutat de Salíes de Béarn, ciutat de la sal dels Pirineus Atlàntics, amb la qual ens uneix el projecte de crear la xarxa europea de ciutats de la sal.

Abans d’acabar, vull fer arribar el meu agraïment, reconeixement i estima a molta gent:
• Als regidors que m’han acompanyat en el Govern que avui acaba i que no hi han estalviat esforços. I als regidors de l’oposició que deixen l’Ajuntament.
• Als nous regidors i regidores que m’acompanyaran en el Govern. He pogut comprovar, en aquest temps preelectoral i de campanya, la seva il•lusió pels nous temps i la generositat per comprometre’s a treballar per Cardona. També, als regidors i regidores que no formin part del govern. Tots ells han manifestat el seu compromís amb Cardona.
• A la gent de la federació de Convergència i Unió que ens dóna suport.
• Als funcionaris i personal de l’Ajuntament, que donen, diàriament, mostres de servei públic.
• A la gent de les associacions i entitats que fan possible actes cívics i festius que llueixen a Cardona.
• A la gent que fa desinteressadament coses per Cardona. Als voluntaris.
• A tanta gent anònima que amb el seu exemple t’anima i et dóna suport moralment. A tanta gent cívica que senzillament treballa i actua bé.
• A cadascú de vosaltres, pel vostre interès ciutadà que es demostra en assistir a aquest acte constitucional.
• Als molts amics que té Cardona, escampats arreu, especialment tècnics del món públic i del món privat, que hem anat trobant en aquests anys de treball municipal, i que, d’una manera entusiasta i generosa, col•laboren en les coses de Cardona.
• I no cal dir, a la meva família que té més paciència de la que em mereixo.

I davant d’aquesta Carta de Poblament de Cardona, orgull del nostre poble, rendeixo homenatge als nostres avantpassats que varen lluitar per fer avançar Cardona; començant pels meus pares, que em varen infondre els valors del servei públic.
I davant d’aquesta Carta de Poblament reitero el meu compromís, i el del futur govern de Cardona, de treballar, des de l’honradesa i la generositat personal, perquè Cardona sigui la vila patrimonial, atractiva, solidaria i benestant, de referència per a tot el país.

Moltes gràcies.
Tornar a: Discursos

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat