Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. La Vila
  3. Dades Generals
  4. Situació ambiental
Anar a l'inici de la pàgina

Situació ambiental

Documentació
Pla d’Acció Local de l’Agenda 21 (PDF. 2 MB)
imatge del riu enmig d'un verd i frondós entorn

Recentment s’ha elaborat l’Agenda 21 del municipi de Cardona, amb l’objectiu de marcar les línies a seguir per assolir un desenvolupament sostenible del nostre poble, que cobreixi les necessitats d’avui, però sense comprometre les generacions futures.

En primer lloc es va portar a terme una diagnosi, per tal de prendre el pols del poble i identificar les fortaleses i mancances de Cardona, i a continuació es va desenvolupar el Pla d’acció local, que estableix els propòsits i els camps d’actuació. L’Agenda 21 estableix què cal fer per construir sosteniblement la Cardona del futur, a partir del coneixement en detall de la Cardona del present.

Així, la primera fase del procés va consistir en l’elaboració de l’Auditoria Mediambiental Municipal, un document que va presentar un reconeixement detallat del municipi, definint la situació actual de diversos aspectes, com el medi natural, l’ordenació territorial, la qualitat de l’aire, el trànsit, el soroll, la gestió dels residus i de l’aigua, etc.

Algunes de les dades més rellevants que es van poder observar van ser les següents:

• Cardona encara manté cert pes dins el sector agrari, doblant la mitjana catalana i europea, que no arriba al 3%.
• La taxa de vehicles per habitant és molt elevada, segurament a causa de les deficients comunicacions publiques de què disposa el poble. A tall d’exemple, Manresa té 498 vehicles per cada 1.000 habitants, mentre que Cardona en té 728.
• L’índex de reciclatge és molt baix, lluny del mínim desitjable.
• El consum d’aigua és alt, de 242,67 l/habitant. L’Agència Catalana de l’Aigua ha establert recentment un nou cànon que preveu un consum del voltant de 150 l/habitant.
• En la mateixa línia de la comarca i de Catalunya, el consum energètic cada vegada és més elevat.
• El nivell d’estudis de la població de Cardona és més baix que la mitjana de la comarca i del país, així com també la renda per càpita, inferior que en altres llocs.

Però no tot el que va detectar l’auditoria són dèficits, també es van destacar aspectes com:

• El bon estat ecològic dels rius.
• Que menys del 3% del terme municipal està urbanitzat.
• El valor ecològic i paisatgístic de tot l’entorn natural i de la muntanya de sal.
• La gran possibilitat que suposa el fet que l’Agenda 21 i el POUM s’estiguin realitzant al mateix temps.

Un cop l’Auditoria va estar acabada, va ser el moment de desenvolupar el Pla d’acció local de l’Agenda 21. Aquest document és el que defineix les actuacions necessàries per orientar Cardona cap a un desenvolupament sostenible i presenta diverses actuacions. Així, per optimitzar els recursos naturals, proposa l’adopció de mesures d’estalvi d’aigua, el foment de la reducció del consum energètic o el foment del transport públic. Per millorar la qualitat ambiental del municipi, proposa controlar els abocaments a la xarxa de clavegueram i que aquesta xarxa funcioni de forma més eficaç, millorar la gestió dels residus, millorar la qualitat atmosfèrica, reduir la contaminació acústica, o fomentar energies alternatives. Les que hem citat son només un exemple de totes les recomanacions que s’estableixen en el Pla d’acció local de l’Agenda 21, però se’n contemplen moltes més, les quals es poden consultar al document final de l’Agenda 21.


Tornar a: Dades Generals

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat