Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Gener, 2016
  5. Ple ordinari de 21 de gener de 2016
Anar a l'inici de la pàgina

Ple ordinari de 21 de gener de 2016

Dilluns, 18 de Gener de 2016 pleordinari-gener-16

Ple de la Corporació, núm. 1, amb caràcter ordinari, per al dia 21 de gener de 2016, a les 20,30 hores,

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari del dia 5 de novembre de 2015 i Ple extraordinari del dia 24 de novembre de 2015.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 232 al 285 de 2015, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- ALCALDIA
3.1.1.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’adjudicació provisional del contracte d’obra per a l’execució del projecte “Remodelació del camp de futbol de Cardona com a camp de vida activa”.

3.1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del “Pla de Protecció Civil Municipal de Cardona. Revisió 2016”, redactat pel Sr. Manel Roca Soto, tècnic de protecció civil de Cardona, d’acord amb el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.

3.1.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial de la homologació del Pla d’Autoprotecció (PAU) de la Festa major i Correbou de Cardona, en el marc del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

5.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS


Tornar a: Gener, 2016

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat