Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Agència de Desenvolupament Local
Anar a l'inici de la pàgina

Agència de Desenvolupament Local

Servei Local d'Ocupació
Adreça Postal
Plaça de la Fira, núm. 1
Telèfon
93 869 22 87 / 93 869 10 00
Pàgina web
http://www.adlsolcar.cat
Correu electrònic
info@adlsolcar.cat

Informació

L’Agència de desenvolupament local de Solsona i Cardona és una figura de cooperació público privada en matèria de desenvolupament local, d’àmbit supramunicipal que té com a objectiu millorar el teixit productiu i la qualitat de vida de les persones al territori, principalment a través de l’ocupació.

L’agència ofereix serveis a persones i empreses de Cardona, així com també de Solsona i d’altres municipis del Solsonès; i a persones i empreses que volen instal·lar-s’hi.

Té dos serveis principals, els servei connectem i el servei punt empresa.

El servei connectem té com a objectiu acompanyar a les persones que volen trobar feina o millorar la que tenen; ofereix assessorament sobre el mercat laboral, orientació, formació i gestió d’ofertes d’empreses del territori. https://www.adlsolcar.cat/area-de-persones/servei-connectem/ Podeu contactar-hi telefonant al 938692287

El servei punt empresa té com a objectiu donar suport al teixit productiu (comerç, empreses de serveis, empreses industrials, productors agroalimentaris, hosteleria) tant en funcionament com en el moment inicial o quan es vol traspassar el negoci. També ajuda a les empreses i trobar candidats. Per assolir l’objectiu es fan activitats d’informació, assessorament, formació i networking entre empreses. Podeu consultar el catàleg de serveis a https://www.adlsolcar.cat/area-d-empresa/cataleg-de-serveis/

A mes d’aquests dos serveis, l’agència organitza campanyes, accions de promoció i projectes transversals també adreçats a la millora del teixit productiu i la qualitat de vida de les persones a través de l’ocupació


___________________

COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ADMINISTRACIONS


1. Programa de projectes innovadors i experimentals. 2019
Objectiu: Enfortir la xarxa interempresarial al territori SolCar per tal de millorar la competitivitat de les petites empreses i microempreses del territori i la cooperació entre elles com a una eina per generar noves oportunitats de negoci i així a mantenir o augmentar l'ocupació.
Projecte 1: Enfortiment de la xarxa interempresarial de proximitat al territori SolCar
Projecte 2: Talent en xarxa per al territori SolCar
Projecte 3: Prova pilot per a la implementació i anàlisi de la viabilitat de bones pràctiques al sector de la restauració al territori SolCar
Projecte 4: Millora de la qualificació de les persones al servei de la restauració
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals


2. Contractació de tres Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local
2.1. Coordinació i Direcció de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona

Objectiu: millorar la coordinació i la governança del desenvolupament local i vetllar perquè la visió del desenvolupament local es tingui en compte en altres àrees de les administracions local.
2.2. Dinamització de l’empresa agroalimentària de l’ADLSOLCAR
Objectiu: executar projectes que impulsin l’estimulació del teixit empresarial per assolir un desenvolupament territorial integral, de manera concertada amb els agents econòmics i socials i en l’àmbit de treball de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, especialment en l’empresa agroalimentària.
2.3. Servei de dinamització empresarial al territori SolCar
Objectiu: executar projectes que impulsin l’estimulació del teixit empresarial per assolir un desenvolupament territorial integral, de manera concertada amb els agents econòmics i socials i en l’àmbit de treball de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona.
Aquests projectes estan subvencionats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.


3. Projecte Treball als barris

L’objectiu és afavorir l’accés de les persones desocupades del nucli antic de Cardona al mercat laboral, a través de programes que milloren la seva formació, capacitats bàsiques, ocupabilitat i, en definitiva, millorar les seves condicions de vida i garantir la cohesió social del territori.
Acció A1-01. Servei Connectem: Acompanyar les persones demandants d’ocupació residents al nucli antic de Cardona en el seu procés d’inserció laboral i donar suport a les empreses del territori que necessiten incorporar nous professionals al seu projecte empresarial.
L’objectiu principal és el de millorar les condicions de vida de les persones residents al nucli antic de Cardona, tot incrementant les competències professionals de les persones usuàries i afavorint-ne la inserció sociolaboral. Per a la realització d’aquesta acció, en data 1 de gener de 2020 es va contractar una tècnica d’orientació i inserció a jornada completa, durant un any.
Acció B1-01. Programa de capacitació. Manteniment polivalent i rehabilitació d'espais públics.
100 hores de formació adreçada a 8 persones en situació d’atur, residents al nucli antic.
Acció DX-01. Programa de rehabilitació d’espais i edificis públics del nucli antic de Cardona i la colònia d’Arquers
Contractació durant 9 mesos a jornada sencera de 6 peons en situació d’atur residents al nucli antic i que hagin participat en l’acció B1-01. S’incorporaran a la brigada de l’ajuntament, amb l’objectiu d’adquirir experiència professional i poder millorar les seves competències en l’ocupació.
Contractació d’un coordinador durant 9 mesos a jornada sencera en situació d’atur.
Acció DX-02. Programa d’impuls a la Borsa d’Habitatge del nucli antic de Cardona
Contractació el 3 de febrer de 2020 d’una tècnica d’habitatge durant 6 mesos a jornada sencera

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris.

4. Programa Joves en pràctiques de Garantia Juvenil:

Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
L’objectiu és incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps. El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de sis mesos a jornada completa.
El 31 d’octubre de 2019, l'Ajuntament va contractar una jove durant sis mesos a jornada sencera, per a realitzar el següent projecte:

- Donar suport administratiu a l’àrea de secretaria amb l’objectiu de crear una catàleg de serveis que reculli tota la informació bàsica sobre la identificació dels àmbits i serveis en què s'estructura l'Ajuntament i, amb la descripció de les prestacions públiques que s'ofereixen a la ciutadania per part d’aquesta administració.


5. L’Ajuntament de Cardona és Agència de Col·locació. Número d’autorització 0900000243Tornar a: L'Ajuntament

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat