Torre del Botxí

A la banda nord de la vila, molt a prop del portal de Graells i en un cos avançat de la muralla, es troba l’habitatge de la persona que havia d’executar les penes imposades. La figura del botxí i el seu paper el convertien en un personatge rebutjat socialment, raó per la qual havia de viure exclòs de la comunitat, i això explica que la Torre del Botxí sigui a tocar del nucli urbà, però extramurs. La construcció és de planta rectangular amb la tradicional estructura de parets de càrrega amb fonamentació de pedra vista i dues plantes superiors amb tàpia i teulada a doble vessant.

08261 - Cardona

Última revisió 2017-06-19 14:22:49