Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2020-07-02
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 2 de Juliol de 2020

Ordre del dia

A)PART RESOLUTIVA

1.APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: PLE ORDINARI DEL DIA 7 DE MAIG DE 2020.

2.EXPEDIENT 833/2020. DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 01/2020.

3.EXPEDIENT 758/2020. DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 05/2020 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

4.EXPEDIENT 920/2020. DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 07/2020 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

5.EXPEDIENT 1063/2020. DICTAMEN RELATIU A LA DESIGNACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE CARDONA, CORRESPONENTS A L’ANY 2021.

6.EXPEDIENT 1092/2020. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CARDONA I L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE CARDONA.

7.EXPEDIENT 1059/2020. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D’ALLOTJAMENTS PROTEGITS PER A COL·LECTIUS VULNERABLES DE CARDONA.

8. EXPEDIENT 499/2020. DICTAMEN RELATIU A LA RATIFICACIÓ DEL
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 163/2020 DE 18 DE MAIG DE 2020
RELATIU A L’ESTABLIMENT DE MANERA TRANSITÒRIA DE LES
CONDICIONS PER A L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I
CADIRES PER PART DELS ESTABLIMENTS D’HOSTELERIA I
RESTAURACIÓ DE CARDONA.

9. EXPEDIENT 1093/2020. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21 PER A
L’EXERCICI 2020.

10. EXPEDIENT 1097/2020. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN MOTIU DEL 28 DE JUNY DE 2020, DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

11. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DEL NÚM. 0138 AL NÚM. 0206 DE 2020.

C) ASSUMPTES SOBREVINGUTS

D) PRECS I PREGUNTES


Ple del 2020-07-02 (PDF. 104 KB)


© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat