Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2020-05-07
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 7 de Maig de 2020

Ordre del dia


A) PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: PLE ORDINARI DEL DIA 12 DE MARÇ DE 2020.

2. EXPEDIENT 700/2020. DICTAMEN RELATIU A LA CELEBRACIÓ TELEMÀTICA DE LES SESSIONS PLENÀRIES A L’AJUNTAMENT DE CARDONA.

3. EXPEDIENT 452/2020. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT PER A LA CESSIÓ TEMPORAL D’HABITATGES MUNICIPALS MITJANÇANT UN CONTRACTE DE LLOGUER DE CARDONA.

4. EXPEDIENT 681/2020. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE L’AJUNTAMENT DE CARDONA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS EXCEPCIONALS AL TEIXIT COMERCIAL, DE SERVEIS DE PROXIMITAT I TURÍSTICS DE CARDONA PER PAL·LIAR ELS EFECTES GENERATS PER LA COVID-19.

5. EXPEDIENT 701/2020. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE L’AJUNTAMENT DE CARDONA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS EXTRAORDINARIS EN MATERIA D’HABITATGE I SUBMINISTRAMENTS PER AFRONTAR LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA PROVOCADA PER LA COVID-19.

6. EXPEDIENT 733/2020. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS REINTEGRABLES O MICROCRÈDITS PER FACILITAR LA SUPERVIVÈNCIA DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA I LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES DEL MUNICIPI DE CARDONA AFECTADES PER LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL CORONAVIRUS COVID-19.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

7. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DEL NÚM. 0074 AL NÚM. 0115 I DEL NÚM. 0117 AL NÚM. 0137 DE 2020.

8. EXPEDIENT 654/2020. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 116 DE L’ANY 2020 RELATIU A L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CARDONA DE L'EXERCICI 2019.

C) ASSUMPTES SOBREVINGUTS

D) PRECS I PREGUNTES


Ple del 2020-05-07 (DOC. 109 KB)


© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat