Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2019-01-17
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 17 de Gener de 2019

Ordre del dia

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 17 de gener de 2019 a les 20:00 hores
Lloc: Saló de Sessions de l'Ajuntament de Cardona
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A)PART RESOLUTIVA

1.APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2018 I PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 28 DE DESEMBRE DE 2018.

2.EXPEDIENT 2112/2018. DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER L'EXERCICI 2019.

3.EXPEDIENT 67/2019. DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER L'EXERCICI 2019.

4.EXPEDIENT 30/2019. DICTAMEN RELATIU L'APROVACIÓ DELS INCREMENTS RETRIBUTIUS AL PERSONAL MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2019.

5.EXPEDIENT 2056/2017. DICTAMEN RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS, LOCALS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CARDONA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

6.EXPEDIENT 439/2016. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ TEMPORAL DE BÉNS DE DOMINI PÚBLIC PER A PRESTAR EL SERVEI DE TELEVISIÓ PER CABLE.

7.EXPEDIENT 2081/2018. DICTAMEN RELATIU A LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES ACTUACIONS AL POLIGON INDUSTRIAL LA CORT.

8.EXPEDIENT 62/2019. MOCIÓ RELATIVA ALS GREUGES HISTÒRICS DEL
BAGES EN LES SEVES CONNEXIONS FERROVIÀRIES.


B)ACTIVITAT DE CONTROL

9.DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DEL NÚM. 0292 AL NÚM. 0315 I DEL NÚM. 317 AL NÚM. 335 DE 2018 I DEL NÚM. 0001 AL NÚM. 0004 DE 2019.

C)ASSUMPTES SOBREVINGUTS


D)PRECS I PREGUNTES


Ple del 2019-01-17 (PDF. 101 KB)


© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat