Associacionisme i Participació Ciutadana

La xarxa d’entitats d’una població mostra, en bona mesura, la “salut participativa” d’un municipi. A Cardona, constatem que el teixit associatiu està compost per un nombre rellevant d’entitats i associacions, més de la meitat de les quals estan vinculades a la difusió de la cultura popular (aquestes representen el 30% de les entitats) i a la pràctica esportiva (que representen el 24% del total).

El municipi de Cardona disposa d’una regidoria de Participació Ciutadana i una Tècnica de Comunicació i Participació Ciutadana, i s’han portat a terme diferents iniciatives participatives. Podem prendre com a exemple les accions que s’han organitzat entorn al desenvolupament de l’Agenda 21 del municipi o les relacionades amb el Projecte d’intervenció integral del nucli antic presentat a la convocatòria de la Llei de millora de barris. Així, es va portar a terme un Taller de Barri per tal d’incloure l’opinió de la ciutadania en el Projecte i, un cop s’ha obtingut la subvenció, s’ha constituït una Comissió de Seguiment formada per entitats de tots els àmbits i s’ha portat a terme un procés participatiu per a la definició dels usos d’un nou equipament, el Centre Cívic/Casal de Joves. Durant els quatre anys que durarà l’execució del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic, s’aniran portant a terme diferents accions participatives per implicar la ciutadania en les diferents actuacions que contempla el projecte:

L’Agenda 21 també es va elaborar amb la implicació decidida de la població de Cardona, portant a terme una sèrie de convocatòries ciutadanes obertes a tothom, per tal que cadascú expressés la seva opinió i les seves inquietuds en relació als temes que es plantejaven. Cada dia es tractava un tema diferent, els quals varen ser: Mobilitat, urbanisme i territori; Patrimoni natural i cultural; Vectors ambientals (aire i aigua); Vectors ambientals (energia i residus).

Un sector poblacional sobre el qual s’ha incidit de forma decidida des de l’Ajuntament, per tal d’implicar-les en la vida col•lectiva del seu poble i la gestió pública, ha estat el col·lectiu de dones de Cardona. Des de fa més de dos anys s’està desenvolupant un procés anomenat “Projecte de participació de les mestresses de casa en la gestió del patrimoni històric de Cardona”, que va comptar amb el reconeixement del Banc de Bones Pràctiques de la Fundació Pi i Sunyer. Per altra banda, s’han portat a terme espais de tertúlia, tallers de participació política i social i diverses sessions formatives per tal de donar eines a les dones perquè s’impliquin en la gestió pública del municipi.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-07-2019 10:12