Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Maig, 2016
  5. Ple ordinari de 5 de maig de 2016
Anar a l'inici de la pàgina

Ple ordinari de 5 de maig de 2016

Dimecres, 4 de Maig de 2016 pleordinari-maig-16

El Ple de la Corporació, núm. 3, amb caràcter ordinari, se celebrarà demà dijous 5 de maig de 2016, a les 20:00 hores.

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior: Ple ordinari del dia 3 de març de 2016.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núm. 38 al núm. 74 i del núm. 76 al núm. 85 de 2016, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

3.- ALCALDIA-PRESIDENCIA
3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la pròrroga de la compra agregada de telefonia mòbil de veu i dades (LOT 2).
3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’autorització pel trasllat de visitants dins del recinte del Parc Cultural de la Muntanya de Sal i la Vall Salina a la Fundació Cardona Històrica.
3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 22 d’abril de 2016, d’aprovació per que l’Ajuntament de Cardona entri a formar part del consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central com a entitat local

4.- ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ
4.1.- REGIDORIA D’HISENDA

4.1.1.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 75/2016, d’aprovació de la Liquidació del Pressupost 2015.
4.1.2.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda relatiu l’aprovació de la revisió de preus del contracte de recollida de residus urbans i servei de neteja viària de Cardona.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS


Tornar a: Maig, 2016

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat