Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Maig, 2014
  5. Avís: Ple extraordinari 27 de maig de 2014
Anar a l'inici de la pàgina

Avís: Ple extraordinari 27 de maig de 2014

Dilluns, 26 de Maig de 2014 ple27maig

Ordre del Dia del Ple de la Corporació, núm. 6, amb caràcter extraordinari, per al dia 27 de maig de 2014, a les 13,00 hores.

ORDRE DEL DIA
1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la concessió del “saler d’or de la vila de cardona” 2014 a la Banda de Música de Cardona.

1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del conveni-marc de col•laboració entre la Fundació privada SHE i l’Ajuntament de Cardona per a l’execució del “Projecte Cardona Integral”.

1.3.- Donar compte de l’informe de l’execució de pressupost de l’Ajuntament de Cardona del primer trimestre de 2014, tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per a la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

1.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del compte General del Pressupost municipal de l’exercici 2013.

1.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’autorització de les tarifes presentades per la Escola Municipal de Música Musicant, a aplicar durant el curs 2014-2015.

1.6.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la imposició de les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra “Reparació del Paviment i Millora de les xarxes bàsiques de serveis tècnics i ambientals del carrer de l’Hospital i un tram del carrer del Pujolet de Cardona”, l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.


Tornar a: Maig, 2014

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat