Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Maig, 2014
  5. Avís: Ple ordinari de 8 de maig de 2014
Anar a l'inici de la pàgina

Avís: Ple ordinari de 8 de maig de 2014

Dimarts, 6 de Maig de 2014 ple8maig2014

Ordre del dia del Ple de la Corporació, núm. 4, amb caràcter ordinari, per al dia 8 de maig de 2014, a les 20,00 hores.

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari del dia 6 de març de 2014; Ple extraordinari del dia 8 d’abril de 2014 i Ple extraordinari del dia 30 d’abril de 2014.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 25 al 31 i del 34 al 65 de 2014, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’establiment del règim de dedicació de la Sra. Aida Molner i Pejoan, Tercera Tinent d’Alcalde coordinadora de l’Àrea d’Hisenda i Ordenació del Territori, a partir del dia 15 de maig de 2014, a l’empara i de conformitat amb l’ article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 75 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local.

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la modificació de la plantilla de l’Ajuntament de Cardona.

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la modificació del catàleg dels llocs de treball de l’Ajuntament de Cardona.

3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 1/2014, dins el pressupost municipal vigent.

3.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la sol·licitud d’autorització per celebrar, en el marc de la Festa Major de la Vila 2014, el Corre de Bou.

4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

5.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSTornar a: Maig, 2014

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat