Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Juliol, 2018
  5. Fins el 31 de juliol es poden demanar subvencions per obres de rehabilitació
Anar a l'inici de la pàgina

Fins el 31 de juliol es poden demanar subvencions per obres de rehabilitació

Dilluns, 16 de Juliol de 2018

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha obert el període per a sol•licitar subvencions per obres de rehabilitació d’edificis. Estan dirigides a comunitats de propietaris, a propietaris d’edificis d’habitatges i a les societats cooperatives formades de manera agrupada per propietaris d’habitatges o d’edificis.

Cada edifici pot rebre un màxim de 14.000 euros. Les sol•licituds es poden tramitar fins el 31 de juliol a les oficines del Consell Comarcal del Bages (93.693.03.50). Per a qualsevol dubte, es poden posar en contacte amb l’Oficina Local d’Habitatge de Cardona (93.869.10.00 / habitatge@cardona.cat).

A continuació, els detallem les especificacions de la convocatòria i els aspectes que són subvencionables:

1.- Millores d’eficiència energètica i sostenibilitat:
a) Les que milloren l’envolupant tèrmica de l’edifici.
b) La instal•lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció d’aigua calenta sanitària(ACS). La instal•lació d’equips de generació o que permetin la utilització d’energies renovables (energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia).
c) La millora de l’eficiència energètica de les instal•lacions comunes d’ascensors i il•luminació, de l’edifici o de la parcel•la.
d) La millora de les instal•lacions de subministrament i instal•lació de mecanismes que afavoreixin l’estalvi d’aigua.
e) La millora o condicionament d’instal•lacions per a l’adequada recollida i separació dels residus domèstics.
f) Les actuacions que millorin el compliment dels paràmetres de protecció al soroll.
g) Les actuacions que fomentin la mobilitat sostenible en els serveis i instal•lacions comunes dels edificis o urbanitzacions, com ara la instal•lació dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments o l’adequació de zones i instal•lacions d’aparcaments de bicicletes.
h) Les instal•lacions de façanes o cobertes vegetals.
i) La instal•lació de sistemes de domòtica i/o sensorials

2.-Ajuts a la conservació:
a) Les obres de conservació relatives als fonaments, l’estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, i les instal•lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents a l’edifici.
b) Obres de conservació relatives a les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, incloent-hi els treballs d’eliminació d’amiant, que comportin una modificació de la secció constructiva del tancament original de l’element a rehabilitar que conforma l’envolupant de l’edifici amb actuacions de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb la finalitat de garantir l’estanqueïtat, l’aïllament i la seva estabilitat en compliment dels requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.

3.- Ajuts per millorar la seguretat i l’accessibilitat:
a) La instal•lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat, incloent-hi els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial o intel•lectual, així com la seva adaptació, una vegada instal•lats, a la normativa sectorial corresponent.
b) La instal•lació d’elements d’informació o d’avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l’orientació en la utilització de les escales i els ascensors.
c) La instal•lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, com videoporters i anàlegs.
d) La instal•lació domòtica i d’altres avenços tecnològics per afavorir l’autonomia de les persones grans o amb discapacitat.
e) Qualsevol intervenció que millori el compliment dels paràmetres establerts al document bàsic del CTE DB-SUA, seguretat d’utilització i accessibilitat.

4.- Fins a 14.000 euros per habitatge
a) Si les actuacions que es fan són per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat poden rebre un 40% del pressupost protegible, amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.
b) Les actuacions de conservació dels fonaments, estructura i instal•lacions poden rebre un 40% de subvenció del pressupost amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.
c) Les actuacions de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres rebran un 30% del pressupost amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.
d) Les actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i per a l’accessibilitat també rebran el 40% del pressupost protegible amb un màxim de 4.000 euros per habitatge.
e) Les obres dins un mateix habitatge poden incloure diversos tipus d’actuació i els ajuts poden arribar a sumar fins a 14.000 euros.


Tornar a: Juliol, 2018

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat