Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Gener, 2013
  5. Avís: Ple Ordinari 3 de gener de 2013
Anar a l'inici de la pàgina

Avís: Ple Ordinari 3 de gener de 2013

Dimecres, 2 de Gener de 2013 Ajuntament Cardona

Ple de la Corporació, núm. 1, amb caràcter ordinari, per al dia 3 de gener de 2013, a les 20,00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari del dia 8 de novembre de 2012.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 174 al 201 de 2012, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’aprovació inicial del Reglament municipal d’ús de la Sala Ramon Mosella de l’Escola de Música Musicant.

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la ratificació de l’acord adoptat en la Junta de Govern Local, en data 6 de novembre de 2012, de sol•licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya d’un ajut per import de 36.638,10 euros per a les següents actuacions i en el marc de la Resolució EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als Barris, i s’obre la convocatòria per a l’any 2012.

4.- ÀREA DE GOVERNACIÓ
4.1.- REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

4.1.1.- Dictamen del Tinent d’Alcalde delegat de Promoció Econòmica relatiu l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora per a la concessió de subvencions pel foment de l’emprenedoria i la rehabilitació de locals en planta baixa del nucli antic de Cardona i de la Coromina vinculada a la creació d’una nova empresa per l’any 2013.

4.2.- REGIDORIA DE PROTECCIO CIVIL
4.2.1.- Dictamen de la Regidora delegada de Protecció Civil relatiu a l’aprovació inicial de l’actualització 2013 del Pla de Protecció Civil del municipi de Cardona.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS


Tornar a: Gener, 2013

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat