Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Desembre, 2015
  5. Ple extraordinari de 23 de desembre de 2015
Anar a l'inici de la pàgina

Ple extraordinari de 23 de desembre de 2015

Dimarts, 22 de Desembre de 2015 pleextraordinari-desembre-15

El Ple de la Corporació, núm. 12, amb caràcter extraordinari, per al dia 23 de desembre de 2015, a les 13:00 hores.

ORDRE DEL DIA

1.1.- Pressa de possessió del Sr. Alfons Romero Idígora com a regidor d’aquest Ajuntament.

2.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
2.1.- Donar compte de l’informe de tresoreria, regulat en l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat, de l’Ajuntament de Cardona corresponent al tercer trimestre de l’any 2015, tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2.2.- Donar compte de l’informe de l’execució del pressupost de l’Ajuntament de Cardona corresponent al tercer trimestre de l’any 2015, tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del Pressupost General i de la Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2016.

2.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del Catàleg de Llocs Treball del Personal Funcionari i quadre de retribucions del personal laboral d’aquest Ajuntament.

2.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’adjudicació provisional del contracte d’obra per a l’execució del projecte “Remodelació del camp de futbol de Cardona com a camp de vida activa”.

3.- MOCIONS
3.1.- Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.Tornar a: Desembre, 2015

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat