Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Abril, 2014
  5. Avís: Ple extraordinari 8 d'abril de 2014
Anar a l'inici de la pàgina

Avís: Ple extraordinari 8 d'abril de 2014

Divendres, 4 d'Abril de 2014 Ple Ajuntament Cardona abril 2014

Ple de la Corporació, núm. 3, amb caràcter extraordinari, per al dia 8 d’abril de 2014, a les 13,00 hores,

1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardona.

1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals del sòl no urbanitzable de Cardona.

2.- ÀREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
2.1.- REGIDORIA D’HISENDA

2.1.1.- Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 32/2014, de 28 de febrer de 2014, relatiu a l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2013.-

2.1.2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 33/2014, de 28 de febrer de 2014, relatiu a la incorporació de romanents de crèdit procedent de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, al pressupost de l’exercici 2014.

2.1.3.- Donar compte de l’informe del pressupost aprovat de l’Ajuntament de Cardona corresponent a l’exercici 2014, tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

2.1.4.- Donar compte de l’informe de tresoreria, regulat a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat, de l’Ajuntament de Cardona corresponent a l’any 2014, tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.”


Tornar a: Abril, 2014

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat