Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2007-01-22
Anar a l'inici de la pàgina

Dilluns, 22 de Gener de 2007

Ordre del dia

1. Alcaldia-Presidència

1.1. Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu al nomenament del Sr. Antoni Ribas Domene, com a Jutge de Pau titular de Cardona i al nomenament de la Sra. Isabel Guix Corominas, com a Jutgessa de Pau suplent de Cardona.

Acords adoptats

ACORDS:

Primer. Nomenar al Sr. ANTONI RIBAS DOMENE, amb DNI núm. 38.160.581 Q, veí de Cardona, domiciliat al Carrer Bisbe Guix, s/núm. de la Coromina, Jutge de Pau titular del municipi de Cardona.

Segon. Nomenar a la Sra. ISABEL GUIX COROMINAS, amb DNI núm. 39.274.449 V, veïna de Cardona, domiciliada al Carrer Pietat, núm. 15, Jutgessa de Pau suplent del municipi de Cardona.

Tercer. Traslladar el present acord i la documentació pertinent a la Secretaria del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a través del Jutge de Primera Instància Degà d’aquest partit judicial; de conformitat amb el que preveu l’article 101.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 9 membres presents de la Corporació.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat