Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Tràmits, Ordenances, Reglaments i Plans
  4. Impostos i Cadastre
  5. Declaració de plusvàlua (Impost sobre increment...
Anar a l'inici de la pàgina

Declaració de plusvàlua (Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana)

L'IIVTNU és un tribut directe que grava l'increment de valor que ha experimentat un pis, local o terreny.

Aquest impost s'ha de satisfer cada vegada que hi ha una transmissió de la titularitat d'una finca urbana ( o la constitució o transmissió d'un dret real sobre ella), independentment de quin sigui el títol de transmissió (compra-venda, donació, herència, tec...).

Quin cost té?
Segons l'Ordenança fiscal número 4 de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

La declaració haurà de ser presentada en els terminis següents, des de la data en què es produeixi la transmissió:

a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.

b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol•licitud del subjecte passiu.

Documents necessàris
  • Declaració de la transmissió
  • Còpia de l'escriptura objecte de la transmissió
  • Fotocòpia del DNI de l'obligat al pagament
  • Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI pagat
Models de les instàncies
declaració de plusvàlua (DOC. 38 KB)


© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat