Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Tràmits, Ordenances, Reglaments i Plans
  4. Certificats Urbanístics
  5. Sol•licitud de Certificat d’Aprofitament Urban...
Anar a l'inici de la pàgina

Sol•licitud de Certificat d’Aprofitament Urbanístic

Sol•licitar a l'ajuntament informació sobre el règim urbanístic aplicable a una finca determinada (possibilitat d'edificar, i condicions que estableix el planejament).

Qui ho pot demanar?
Qualsevol interessat.

Quin cost té?
Segons l'ordenança núm. 12 taxa per expedició de documents administratius.

En quines dates es pot fer?
Sempre.

Quan temps triga la resposta?
Un mes com a màxim.

Quina documentació es lliura?
Certificat de l'informe tècnic sobre el règim urbanístic aplicable a una finca determinada.

On es pot trobar més informació:
- Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei d'Urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Normativa del planejament general.
- Ordenances fiscals

Documents necessàris
  • Instància
  • Fotocopia del NIF del sol•licitant
  • Plànol d’emplaçament susceptible de permetre a l’Ajuntament identificar correctament la finca (Sòl urbà a escala 1/1.000 i sòl no urbà a escala 1/5.000)
Models de les instàncies
Sol·licitud de Certificat d'Aprofitament Urbanístic (DOC. 86 KB)


© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat